Банкеръ Daily

Новини

Комисията за финансов надзор започна проверка във връзка с разкрита вътрешна информация от „Холдинг Пътища”

Комисията за финансов надзор (КФН) започна проверка във връзка с разкрита вътрешна информация от „Холдинг Пътища” АД, съобщиха от регулатора. На 16 сепетмври в КФН е постъпило уведомление от дружеството за разкриване на вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти относно промяна в дяловото участие на дъщерното дружество „Пътища и магистрали” АД в дружествата „Пътностроителна техника” АД, „Видапътстрой” АД и „Пътинженеринг-М” АД, които са част от икономическата група. Във връзка с изясняване на случая регулаторът е започнал проверка за установяване на фактическата обстановка и спазването на относимото действащо законодателство и на добрите корпоративни практики, резултатите от която ще бъдат своевременно оповестени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във