Банкеръ Daily

Новини

Комисията за финансов надзор прие проект за изменение на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор прие проект за изменение на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници. Това съобщиха от регулатора.


Предлаганите промени повишават изискванията към инвестиционните посредници за оповестяване, с цел да се подобри прозрачността по отношение естеството на секюритизиращите дейности.


По отношение на вътрешните модели за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск се въвеждат четири изменения. Моделите вече ще се допълват с цел по-доброто отчитане на кредитните рискове в търговския портфейл. В капиталовите изисквания при използването на вътрешни модели ще се включват елементи, които отговарят на условията на стрес с цел повишаване на капиталовите изисквания при влошаващи се пазарни условия и намаляване на възможността за проциклично развитие на сектора. Въвежда се провеждането на обратни стрес тестове при използването на вътрешни модели. Ограничава се възможността на инвестиционните посредници да моделират рисковете, свързани със секюритизацията, в търговски си портфейл при използването на вътрешни модели.


В наредбата се дава легална дефиниция на понятията bdquo;пресекюритизацияldquo;, bdquo;пресекюритизирана позицияldquo; и bdquo;миграционен рискrdquo;.


Въвежда се ограничен брой изключения при корелационно търгуване, за които заместник-председателят може да разреши на даден инвестиционен посредник да начислява цялостно капиталово изискване, при спазването на строги минимални изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във