Банкеръ Daily

Новини

Комисията за финансов надзор е събрала част от информацията за реалните собственици

Комисията за финансов надзор (КФН) вече е събрала част от информацията за актуалната акционерна структура на поднадзорните си лица, съобщиха от пресцентъра на надзора.
В областта на капиталовия пазар при задължение да подадат въпросната информация за 58 инвестиционни посредници и 37 управляващи дружества, към момента задължението си са изпълнили 85% от тях, или 80 фирми.
В областта на застраховането информация са подали 88% от лицата, или 34 от общо 30 застрахователни дружества. От 350 застрахователните брокери около 120 не са подали изисканата информация.
В областта на доброволното здравно осигуряване 90% от дружествата са разкрили реалните си собственици.
В областта на пенсионното осигуряване всичките девет лицензирани пенсионни дружества в определения срок са предоставили списъци за действителните собственици и декларации с информация за тях.
Съгласно приетите през юни промени в Закона за КФН всички пенсионноосигурителни, застрахователни компании, инвестиционните посредници и управляващите дружества трябваше да обявят публично до физическо лице кои са акционерите им с над 5% участие в капитала. Срокът за уведомяване беше три месеца и той на практика изтече още в средата на септември.
По отношение на задължените лица, които не са изпълнили изискванията на закона, се прилагат съответни принудителни административни мерки, поясняват от КФН.

Facebook logo
Бъдете с нас и във