Банкеръ Daily

Новини

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА В НОВ ОФИС

Утре Националната комисия за борба с трафика на хора ще открие новия си офис на бул. „Г.М. Димитров” 52А утре от 11 часа. Събитието е част от деседневната инициатива „Трафик на хора: време за действие” по повод обявяването на Европейския ден за борба с трафика на хора.
На пресконференцията ще присъстват Даниел Вълчев, заместник министър-председател и председател на Националната комисия за борба с трафик на хора, Борис Велчев, главен прокурор на на Р България, Н.Пр. Посланик Джон Байерли, посланик на САЩ в България, г-жа Антоанета Василева, секретар на Националната комисия и г-жа Илиана Дерилова, ръководител на мисията на Международна организация по миграция.
Помещенията на Националната комисия са реновирани по донорски проект на Американската агенция за международно развитие и Международна организация по миграция. Събитието е част от десетдневна инициатива „Трафик на хора: време за действие” в цялата страна, по повод обявяването на Европейския ден за борба с трафика на хора.
В рамките на тази инициатива събития се провеждат в градовете София, Пловдив, Варна, Пазарджик, Русе, Бургас и региона в партньорство с „Международна организация по миграция”, „Каритас България” и Център „Надя”.
Европейският ден за борба с трафика на хора представлява важен елемент от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора. Отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора през 2007 г. цели повишаване чувствителността на обществото към този феномен, водещ до сериозно нарушаване на основните права на човека. Инициативата е насочена към подобряване на разбирането за проблемите, свързани трафика и мерките, които трябва да се предприемат за неговото противодействие. Инициативата е насочена към необходимостта от прилагане на практически мерки на национално, европейско и международно равнище за превенция и борба с трафика и защита жертвите на трафик. Важен елемент е насърчаване на сътрудничеството между публичните институции и гражданското общество, включително чрез оценка на качеството на резултатите и прилаганите мерки.
Национална комисия за борба с трафика на хора
Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена на основание на чл. 4 от Закона за борба с трафик на хора и има за цел да определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора. Работи за предотвратяване поява на предпоставки, създаващи рискове от попадане в трафик, както и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик на хора.
Националната комисия организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на закона; ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерски съвет национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му; създава организация за проучване, анализ и статистическа отчетност на данните във връзка с трафика на хора; участва в международното сътрудничество за предотвратяване и противодействие на трафика на хора; организира провеждането на информационни, разяснителни и образователни кампании за лица от рисковите групи на трафика на хора; ръководи и контролира дейността на местните комисии и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.

Facebook logo
Бъдете с нас и във