Банкеръ Daily

Новини

КОМИСИЯТА КУШЛЕВ СПЕЧЕЛИ 16 ДЕЛО ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА

Старозагорският окръжен съд се произнесе в полза на Комисията Кушлев, с което тя спечели шестнайсето дело за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност.
Ответник по спечеленото дело е Ариф Салим Ахмед от Стара Загора. Стойността на отнетото имущество е 458 000 лв. Териториалната дирекция на Комисията в Хасково започна проверка срещу него , след получено уведомление от Районна прокуратура в. Стара Загора. В хода на предварителната проверка по безспорен начин се установи, че проверяваното лице и неговата съпруга са придобили имущество със значителна стойност, поради което от 19.04.2006г. се образува производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност срещу лицето.
Ариф Ахмед се признава за виновен (на 20.07.2006г.) в това, че за периода 2002г. - февруари 2006г. в Стара Загора, с. Кортен, с. Дъбово и Прага , Република Чехия е набирал, укривал, транспортирал лица с цел да бъдат използвани за развратни действия, чрез въвеждането им в заблуждени.
В резултат на направената проверка на лицето и неговото семейство, Комисията Кушлев установи, че Ариф Ахмед и неговата съпруга нямат придобити доходи от законен източник за периода 1997г.- 2006г., като същевременно са установени разходи за престой в чужбина, както и придобиване на недвижимо имущество. По искане на комисията , през юли 2006г. Старозагорският окръжен съд наложи обезпечения върху имуществото на лицето и неговото семейство.
През октомври 2006г. Комисията внесе мотивирано искане в съда, за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност срещу проверяваното лице.
Съдът се произнесе по настоящото дело, след проведени 12 съдебни заседания, първото от които се проведе на 26.09.2007г.Старозагорският окръжен съд Реши да се отнеме в полза на държавата, следното имущество: дворно място в гр. Стара Загора с площ от 800 кв.м.; жилищна сграда, състояща се от сутерен, партер и три жилищни етажа с прилежащи два стопански обекта: кафе – аператив и магазин за хранителни стоки. Общата площ на постройките е 286.30 кв.м., а РЗП – 837 кв.м. Настоящото Решение на съда може да се обжалва пред Апелативен съд - Пловдив в законоустановения срок

Facebook logo
Бъдете с нас и във