Банкеръ Daily

Новини

Комисията Кушлев отнема имущество за 1 058 956.58 лв. на Красимир Георгиев

Комисията Кушлев наложи с определение на Софийския градски съд обезпечителни мерки по бъдещ иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Красимир Георгиев от Плевен. Цената на иска е 1 058 956.58 лева.
Комисията започна проверка срещу Красимир Георгиев от гр. Плевен след постъпило уведомление от Софийска градска прокуратура за образувано и водено досъдебно производство срещу лицето, за извършени престъпления.
В резултат на извършената проверка комисията констатира наличие на данни за образуване на производство за установяване на имущество.
Анализът на комисията показа, че са налице достатъчно доказателства, от които е видно, че има несъответствие между стойността на придобитото имущество и декларираните приходи на проверяваното лице в размер на „значителна стойност” по смисъла на закона. Налице е презумпцията на чл.4, ал.1 от Закона, че имуществото е придобито от престъпна дейност, доколкото установените законни източници на доходи по отношение на проверяваното лице не са достатъчни за придобиването му.
Комисията внесе искане в съда за налагане на обезпечителни мерки, които са наложителни във връзка с осъществяването на правата на държавата по евентуално бъдещо съдебно решение за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във