Банкеръ Daily

Новини

КОМИСИЯТА КУШЛЕВ ИСКА ОТНЕМАНЕТО НА ИМУЩЕСТВОТО НА ДВЕ ЛИЦА

Комисията Кушлев внесе в Окръжен съд Варна и в Окръжния съд Шумен искания за отнемане на имущество срещу две лица, извършили престъпления, които попадат в обхвата на Закона Петканов.
Искът във Варненския окръжен съд за отнемане на имущество е на обща стойност 215 791,25 лв. Той е срещу Станка Ангелова, с влязла в сила присъда. Установените законни доходи на проверяваното лице не са достатъчни за придобиване на имуществото и. Събраните данни за реализирани приходи и извършени разходи показват наличие на отрицателна разлика от 573,47 минимални работни заплати за проверявания период. В тази връзка Комисията Кушлев иска отнемането на: апартамент във Варна, с площ – 57 кв.м.; гараж във Варна, с площ - 13 кв.м.; ? ид. ч. от нива в с. Гурково, община Балчик, с площ – 43 дка.; Два леки автомобила;Сумата от 25 000 лв. от продажбата на апартамент във Варна. Сумата от 25 298,25 лв. – наличност по банкови сметки. Делото за отнемане на имущество срещу Станка Ангелова ще се гледа в Окръжен съд Варна.
Комисията Кушлев внесе иск и за отнемане на имущество на стойност 109 224,94 и в Шуменския окръжен съд срещу Иван Йовчев. Срещу Йовчев има влязла в сила присъда за извършено престъпление. Направеният икономически анализ за периода 01.01.1982г. – 31.12.2006 г. показва, че ответникът и неговото семейство са реализирали приходи за 1 851,78 минимални работни заплати за страната, а са извършили разходи в размер на 5 392,49 минимални работни заплати. В тази връзка Комисията Кушлев иска отнемането на 108 381,53лв. – получена от продажбата на 18 броя недвижими имоти, сред които 7 апартамента, кафе-аператив, дворни места и др. Сумата от 800лв. – получена от продажбата на лек автомобил “Мицубиши Колт”. Сумата от 43,41лв. – налични по две банкови сметки. Заведеното от комисията дело срещу Иван Йовчев ще се гледа в Окръжен съд Шумен

Facebook logo
Бъдете с нас и във