Банкеръ Daily

Новини

КОЛОРА С НОВО РЪКОВОДСТВО

Акционерът Колора - 2000 АД, представляван от изпълнителния директор Валентин Станев Иванов, упълномощен с определение на Софийския градски съд от 21 септември 2007 г., свиква на 6 ноември 2007 г. извънредно общо събрание на акционерите на Колора АД, София. То ще трябва да гласува за освобождаване на членовете на съвета на директорите и избор на нов състав на съвета на борда. Проектът за решение предвижда събранието да освободи досегашните членове на съвета Татяна Виденова Георгиева, Михаил Василев Банов, Валентин Станев Иванов, Веселин Симеонов Симеонов и Спас Иванов Манавски. В новия съвет са предложени Михаил Василев Банов, Валентин Станев Иванов, Юлиана Димитрова Димитрова, Цветан Благоев Джигански, и Йовка Благоева Алипиева. Сред точките в дневния ред е и тази за освобождаване на досегашните членове на борда от отговорност за дейността им до датата на решението на съда. При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място, в същия час и при същия дневен ред на 21 ноември 2007 година.
Мажоритарен собственик в предприятието за производство за бои и лакове, печатарско мастило и китове е е Бина ООД с дял от 60%, Колора 2000 АД, село Световрачене, с дял от 37%, а група физически лица владеят 1 на сто от акциите.
Фирмата Колора, която е създадена през 1995 г., е с традиции в производството на индустриални бои и бои за битова употреба, лакове, разредители, огнезащитни бои, пътна маркировка, антикорозионни бои и покрития. Оборудвана с модерни съвременни машини и контролна апаратура с висока степен на автоматизация. Произвежда качествени високо-технологични лаково-бояджийски покрития, отговарящи на всички европейски изисквания и стандарти. Въведена е система по качеството ISO 9001:2000.
Продуктите на Колора се произвеждат съгласно изискванията, залегнали във фирмените технически спецификации, в съответствие с българските и европейски стандарти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във