Банкеръ Daily

Новини

КНСБ и КТ Подкрепа:Предложенията за изменение на Кодекса на труда са недостатъчни и не добре обмислени

Предложенията за изменение на Кодекса на труда са недостатъчни, не добре обмислени, неоснователни и прибързани. Това се посочва в становище на КНСБ и КТ Подкрепа.
В него се казва още:
На 22 април правителството внесе в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) проект за изменение и допълнение на Кодекса на труда. В законопроекта се съдържат три групи проблеми. Към две от тях, чрез които се дава „живот” на наскоро приетите със съгласие в НСТС антикризисни мерки и такива с общ характер, двата синдиката се отнесохме положително и подкрепихме.
Правителството предлага и третата група от изменения и допълнения в КТ и в Закона за държавния служител, свързани с редовните платени годишни отпуски.
Предлаганите изменения засягат работещите по трудови правоотношения – 90% от работещите в България, включително работещите в съдебната система, както и работещите в различните администрации по служебни правоотношения. От редицата текстове, свързани с ползването на отпуските, най-антисоциално и антиработнически звучат онези от тях, чрез които натрупаните до 2010г. и неползвани платени годишни отпуски се ликвидират, т.е. целта е да не бъдат ползвани реално за напред.
Вместо това се предлага на работещите с натрупани отпуски да ги ползват до края на 2010г., но в условията на искане и даване на разрешение от работодателя или органа по назначаване, тоест в процедурата, „аз моля, той не дава”. Ако настъпят уволнения, да не се платят пълни обезщетения за тях. Вместо обезщетение, за пълния размер неползвани отпуски, съгласно ратифицираната от България Конвенция 52 на МОТ, „великодушно” се дава възможност да се получи обезщетение, но само до 10 дни от натрупаните и неползвани отпуски, заявяват от КНСБ и КТ Подкрепа.
Според тях предложеният на кабинета са несъответстващи на основни принципи в нормотворчеството, в Закона за нормативните актове, противоречащи на международни актове, фактически представляващи наказание за онези работници и служители, които не по своя воля не са ползвали отпуски за минали години и провокиращи силно социално напрежение.
КНСБ и КТ Подкрепа смятат, че чрез въвеждането на тези промени незаслужено и неоснователно се конфискуват парите, които се дължат на работниците и служителите за неползваните им отпуски, както и се опрощават задължения на работодатели и фактически им се поднася неочакван финансов подарък за сметка на отнети пари от работници и служители, на които им се дължат срещу неползваните им отпуски.
Всъщност реалният ефект и реалната цел на предлаганите промени е именно в този резултат - отнемане на заработени пари от работници и служители. Тази цел се обвива, опакова, с приказки за здравето на работниците, , твърдят синдикалистите.
За съжаление правителството изглежда не иска да чуе аргументите ни. На състоялата се на 23.04.2010г. работна среща на комисията по трудово законодателство към тристранния съвет не бе направена и стъпчица към намиране на благоприятно решение по проблемните въпроси, поставени от КНСБ и КТ „Подкрепа”.
Това обстоятелство и публичните изявления след заседанието на тристранния съвет на представители на правителството провокират съмнения, че предстои на заседание на Министерския съвет на 28.04.2010 г. да бъдат одобрени предложенията за изменения в Кодекса на труда, смятат синдикатите.
Добре разбираме затрудненията на Правителството с оглед бюджетния дефицит и усилията за икономии и борбата за всеки лев който следва да се похарчи за сметка на бюджета.
Подкрепяме тези усилия и доказахме това в дълги и изтощителни преговори по антикризисните мерки.
Не можем да приемем обаче подход, който ощетява, при това незаслужено, антиконституционно и незаконосъобразно интересите на работниците и служителите.
В годините на прехода не е имало подобно по своя род и ефекти посегателство към законосъобразно придобити права, регламентирани и от конвенции на МОТ и от Европейската социална харта (ревизирана). България в предприсъединителния период синхронизира своето трудово законодателство с Европейското, заявяват още от КНСБ и КТ „Подкрепа”.
С оглед горното отправяме предупреждение към Правителството, че приемането на тези изменения и допълнения в Кодекса на труда и Закона за държавния служител ще срещне негативно отношение от страна на хората на труда.
То ще ни принуди да реагираме в съответствие с правовия ред в България, да алармираме международната общност – Европейската конфедерация на профсъюзите, Европейската комисия Международната организация на труда и Съвета на Европа, който вече се произнесе по заведена от КНСБ и КТ „Подкрепа” жалба срещу българската държава по конституционното право на стачка на енергетици, здравни работници и служители и работещите в телекомуникациите.
Ще бъдем принудени да призовем президента на да упражни конституционното си право на вето върху съответните разпоредби, да потърсим процедурна възможност за оспорване на тези разпоредби пред конституционния съд и пред дъвета на министрите.
Надяваме се, че тази позиция ще бъде чута и предвижданите изменения и допълнения няма да се внесат за обсъждане от правителството.
Изразяваме готовност съвместно да търсим разумни варианти за намиране на изход от ситуацията се посочва още в становището на КНСБ и КТ „Подкрепа”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във