Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Интеркапитал ПД са с лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - София (4ICA), с ISIN код ndash; BG2100019079, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 август (вторник).


Самото плащане е насрочено за 14 август, а лихвеният процент е фиксиран на 9.5% на годишна база. - Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във