Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Финанс Консултинг са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Финанс Консултинг ЕАД - София (9M7B), с ISIN код - BG2100013098, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 13 август (понеделник).


Самото плащане ще бъде на 19 август, а лихвеният процент е равен на 9% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 15 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във