Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Етропал са с право на лихвено плащане

БФБ-София се прекратява регистрацията на емисията облигации, с ISIN код: BG2100020077, издадена от Етропал АД - Етрополе, съобщиха от борсовия оператор.


Причината за това решение е предстоящият падеж на емисията на 8 август.


Книжата се търгуват с борсов код: 5EOA, а последната дата за сключване на сделки с тези облигации на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане и плащане на главница, е 2 август (четвъртък).


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във