Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Българска банка за развитие са с 5% лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Българска банка за развитие АД - София (BI6A), с ISIN код ndash; BG2100005102, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 8 август (сряда).


Самото плащане е насрочено за 15 август, а купонът е фиксиран на 5% на годишна база. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 10 август.


Емисията е в размер на 20 млн. евро. Тя беше издадена на 15 май 2010 г., а падежът й е на 15 май 2015 година.Лихвените плащания са на всеки три месеца.


Българска банка за развитие е основана през 1999 г. под името Насърчителна банка. Трансформирана е през април 2008 г. след приемането на специален закон от Парламента. Групата на ББР включва и дъщерните дружества Национален гаранционен фонд ЕАД и Микрофинансираща институция Джобс ЕАД.


Българската банка за развитие разполага с ресурс от близо 200 млн. лева за финансиране на проекти на малки и средни предприятия в страната до края на 2012 г., каза Андрей Генев, член на Управителния съвет на дружеството. Минималният размер на заема е 250 хил. лева, а срокът до десет години. Лихвата по кредитите ще се определя индивидуално за всяка фирма, в зависимост от нейния профил и вида на искания финансов ресурс.


Процедурата за кандидатстване през интернет е част от стратегията на банката за по-бърз, лесен и евтин достъп на българските малки и средни предприятия до финансов ресурс, обявена в края на 2011 г. от главния изпълнителен директор на ББР Асен Ягодин.


Фирмите могат да кандидатстват за отпускане на инвестиционни и оборотни кредити, кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и кредитни линии за издаване на банкови гаранции и акредитиви.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във