Банкеръ Daily

Новини

Книжата на България платиниум груп са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от България платиниум груп ЕАД - София (9FOB), с ISIN код ndash; BG2100021083, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 15 август (сряда).


Поредното плащане е насрочено за 22 август, а лихвеният процент е фиксиран на 8.7% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 17 август.


Фирмата, която се занимава със строителство, проектиране и строително предприемачество издаде емисия в размер на три милиона евро, разпределени в 3 000 броя обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Лихвените плащания са на всеки три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във