Банкеръ Weekly

Новини

Книжата на България платиниум груп са с лихвено плащане

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадени от България платиниум груп ЕАД - София (9FOA), с ISIN код - BG2100007074, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 7 януари (понеделник).


Самото плащане ще бъде на 12 януари, като лихвеният процент е фиксиран на 7.85% на годишна база. Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 9 януари.


Заедно с това притежателят на такива книжа има право на плащане и на част от главницата (амортизация) по емисията облигации, издадена от България платиниум груп ЕАД. Общият му размер е 74999.96 евро, а за една облигация - 10.71428 евро.


След 12 януари лихва ще се начислява върху непогасената част от главницата, или върху 5 374 999.98 евро. Сделки на борсата, сключени след 7 януари, ще носят права върху непогасената главница по една облигация в размер на 767.85714 евро.


Дружеството е специализирано в строителство, проектиране и строително предприемачество.


Емисията облигации е в размер на седем милиона евро, разпределени в седем хиляди броя корпоративни, неконвертируеми, лихвоносни, обезпечени дългови книжа, с номинална стойност хиляда евро. Облигационният заем е с фиксирана лихва от 7.30% на годишна база, и лихвени плащания на всеки три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във