Банкеръ Daily

Новини

Книжата на Алианц Лизинг България са с право на лихва

Последната дата за сключване на сделки с облигации от емисията, издадена от Алианц Лизинг България АД - София (0ALA), с ISIN код - BG2100022081, на борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане, е 20 август (понеделник).


Самото плащане е на 27 август, като купонът е равен на 6.25% на годишна база.


Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД, към 22 август.


Емисията е в размер на десет милиона евро, разпределени в 10 хил. броя обезпечени и лихвоносни облигации, с фиксиран лихвен процент 6.25%, с номинална стойност 1 000 евро всяка една. Лихвените плащания са на всеки шест месеца. Срокът на облигационния заем е 60 месеца, с падеж на 27 август 2013 година.


Алианц Лизинг България АД e универсална лизингова компания. Тя предлага голямо разнообразие от лизнигови схеми, както на марките Мерцедес, Крайслер, Мицубиши и Рено, така и на всички видове марки нови и употребявани автомобили, техника и оборудване предпочитани от клиентите.


Уставният капитал на дружеството възлиза на 1 204 082 лева. Той е разпределен между Алианц България Холдинг АД с дял от 51% и ВХО Холдинг ГмбХ с 49 процента. Договорът между акционерите е сключен на 16 ноември 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във