Банкеръ Daily

Новини

КМЕТОВЕ И АКТИВИСТИ ОТ ДПС БЯХА ЗАПОЗНАТИ С РЕГИОНАЛНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

За регионалната политика за периода 2007-2013 г. ЕС отделя 347,4 мрд.евро, което е малко повече от една трета от общия му бюджет. Това заяви евродепутатът от ДПС Филиз Хюсменова по време на конференцията „Различни региони – един стандарт”. Във форума взеха участие над 90 кметове, избрани с листата на ДПС, представители на ввижението в Народното събрание и изпълнителната власт, както и членове на партията. Та определи европейската регионална политика като инструмент на финансовата солидарност и мощна сила за икономическа интеграция, като възможност за преодоляване на различията и сближаване на регионите.
Целите на европейската регионална политика през периода са сближаване, засилване на конкурентноспособността и по-голяма заетост, осъществяване на европейско териториално сътрудничество. България като страна, чийто брутен национален продукт не надвишава 90% от средния за Съюза, ще може да ползва и от срдствата от Кохезионния фонд. Той е специален фонд за подпомагане на най-слабо развитите страни- членки на ЕС, подчерта Хюсменова.
Общините трябва да имат визия – как следва да изглеждат техните територии след 1,5,20 години, стратегиите им да са съобразени със силните и слабите страни на съответните населени места и с общите инвестиционните нужди. Местните и регионалните партньори, гражданското общество и НПО трябва да участват при разработването на общинските стратегии за развитие. Кметовете бяха насочени към специфични проекти, които могат да бъдат предложени за финансиране.
Конференцията откри вицепремиерът на България Емел Етем, министър на държавната политика при бедствия и аварии. Тя изнесе и основната лекция на конференцията.
Искра Михайлова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството представи Оперативна програма „Регионално развитие” и също се спря на конкретни възможности за общините за кандидатстване с проекти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във