Банкеръ Daily

Новини

КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА УЧРЕДИХА В РАЙОН ТРИАДИЦА

По инициативата на Българска предприемаческа камара в строителството и Национално сдружение Недвижими имоти в софийския район Триадица беше създаден Клуб на предприемача.
Той ще започне активна работа в началото на май, като основна цел на учредителите му е изграждане на партньорство между местната власт, неправителствените организации и бизнеса, за да бъдат намалени административните пречки пред реализирането на инвестиционни проекти.
Ръководството на Столична община – район Триадица, е готово да съдейства на предприемачите, като очаква от тях помощ при разработване на програми за реализиране на регионалните проекти в областта на инфраструктурата и околната среда.
Икономическата ситуацията става все по-неблагоприятна за бизнеса, а това пряко се отразява на общините. Колкото по-ниска е активността на бизнеса, толкова по-ниски са приходите на общините, което затруднява изпълнението на задълженията им, коментира Николай Пехливанов, изпълнителен директор на Грийн Лайф и съучредител на клуба. Имаме редица предложения, които предстои да бъдат обсъждани в рамките на съвместните инициативи. Бихме искали да се разгледа предложението ни за съкращаване на някои от административните срокове. Общинските и държавни служби бяха комплектовани спрямо бизнес активността отпреди шест месеца, а сега предприемачите далеч не работят с пълен капацитет. Това означава, че е възможно документацията да се обработва значително по-бързо.
Сред целите на Клуба на предприемача в район Триадица са още: осъществяване на инициативи за популяризиране на района, привличане на национални и чуждестранни инвестиции, разработване на програми за реализация на регионални проекти и съвместни действия за подобряване на икономическите условия на територията на общината, инициативи за спонсориране на общинските училища и детски градини. За реализация на целите си, новоучредената организация планира различни инициативи – кръгли маси, презентации, консултации и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във