Банкеръ Daily

Новини

КЛИЕНТИТЕ НА ОББ ВНАСЯТ ПАРИ НА БАНКОМАТ

Клиентите на ОББ вече могат да внасят пари в брой на банкомат по своите дебитни или кредитни карти, дори и в празнични дни. Банкоматите са сертифицирани от БНБ и могат да приемат общо до 90 банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лева.
Услугата Вноска на банкомат е безплатна. Тя е изключително удобна при:
- Погасяване на задължения по кредитни карти.
- Погасяване на потребителски и ипотечни кредити по сметки с дебитни карти към тях.
- Захранване на разплащателни сметки с издадени дебитни карти към тях.
Средствата, внесени по дебитни карти постъпват по разплащателната сметка към картата, а вноските по кредитни карти се отразяват директно по кредитния лимит.
Отразяването по баланса на картата се извършва незабавно и депозираните средства увеличават разполагаемата наличност. В работното време на банката счетоводното отразяване на вноската се извършва веднага, а в извънработно време - в първия работен ден последващ транзакцията.
За всяка вноска се разпечатва разписка с данни за общо внесената сума и салдо след транзакцията. Изпраща се безплатно SMS съобщение потвърждаващо извършената транзакция (при деклариран мобилен номер в банката).
Клиентът има възможност след подаване на банкнотите да се откаже от транзакцията, при което се връщат същите банкноти. Вноски по карти с валутни сметки към тях се превалутират по касов курс на банката в деня на осчетоводяването.
Предстоящо е сертифицирането от страна на БНБ на банкоматите, които ще предлагат услугата в Бургас, Варна, Пловдив, Плевен, Пазарджик, Русе, Стара Загора и други.
Всички банкомати приемащи вноски са разположени на фасадите на банкови клонове, което гарантира на транзакциите допълнителна сигурност и 24-часово видеонаблюдение.

Facebook logo
Бъдете с нас и във