Банкеръ Daily

Новини

КЮСТЕНДИЛСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК Е В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

В БФБ-София е постъпила информация от Кюстендилски индустриален парк АД - Кюстендил, че на 5 декември 2007 г. съветът на директорите на компанията е взел решение да подаде молба до Кюстендилския окръжен съд за откриване на производство по несъстоятелност на дружеството, съгласно чл. 625 и сл. от Търговския закон.
Справката в Комисията за финансов надзор показва, че най-големи акционери в предприятието за производство на електронни лампи, тръби и други електронни елементи са РОУД ДИЗАЙН ЕООД, което държи 21.50% от капитала и ЖОСИ АД с 12.62 на сто. Останалите ценни книжа са собственост на дружи физически и юридически лица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във