Банкеръ Weekly

Новини

КФН заличава пет застрахователни брокери от регистъра

Ако застрахователният брокер е престанал да изпълнява дейността си за повече от шест месеца, заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, го заличава от регистъра, съобщават от надзорния орган.


В резултат на проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, се установи, че пет от тях не са работили за повече от шест месеца. Става въпрос за Иструм Груп АД, А 7 ООД, Е Левъл ООД, Инвест Гарант БГ ООД (предишно фирмено наименование Сейф Инвест БГ ООД) и Скор ООД.


В следствие на това от КФН уведомяват за откриване на производства за издаване на индивидуален административен акт - решение на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Застрахователен надзор, за заличаване на тези дружества от регистъра на застрахователните брокери, воден от комисията.


Иструм Груп АД, А 7 ООД, Е Левъл ООД, Инвест Гарант БГ ООД (предишно фирмено наименование Сейф Инвест БГ ООД) и Скор ООД имат тридневен срок да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с изложените обстоятелства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във