Банкеръ Daily

Новини

КФН ЗАБРАНИ РЕКЛАМА НА РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност Димана Ранкова, издаде временна забрана за публикуване и разпространяване на рекламен материал, внесен в комисията от УД Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД. Съгласно законовите изисквания в началото на месеца управляващото дружество е внесло в КФН рекламен материал за компанията и управлявани от него договорни фондове. Временната забрана се налага заради няколко допуснати неточности в текста.
Първата от тях е, че в рекламния материал не се посочва мястото, където проспектите и учредителните актове на договорните фондове са достъпни за обществеността. Втората неточност е, че в рекламата не се съдържа информация, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, че не се гарантират печалби и че съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. В материала не са включени и предупрежденията, че инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция, както и че бъдещите резултати от дейността на договорните фондове не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във