Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа увеличеният капитал на Доверие Обединен холдинг

Комисията за финансов надзор вписва емисия акции, издадени от Доверие Обединен холдинг АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 14 006 093 лв. на 18 736 099 лева. Тя е в размер на 4 730 006 лв., разпределена в същия брой обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лв. всяка.


Доверие Обединен холдинг АД е едно от най-големите холдингови дружества в България, основан през 1996 г. като приватизационен фонд, с портфейл от участия в 20 предприятия в шест различни отрасли на икономиката в България и Европа.


Акционери на дружеството са около 148 хил. български и чуждестранни физически и юридически лица. Интерес към акциите на компанията проявяват инвеститори от Холандия, Австрия, Германия, Гърция, САЩ и др. страни.


Към края на миналата година най-големите акционери в холдинговото дружество са: Софарма АД с дял от 14.86%, Елфарма АД със 7.08% и Телсо АД с 15% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във