Банкеръ Daily

Новини

КФН ВПИСА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА СИНЕРГОН ХОЛДИНГ

Комисията за финансов надзор вписа увеличението на капитала на Синергон холдинг АД със собствени средства от 12.61 млн. на 14.12 млн. лв. чрез издаването на 1 513 801 нови безналични обикновени акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.
Холдингът е мажоритарен собственик в 21 предприятия и притежава дялови участия в други 3 дружества. Нетната неконсолидирана печалба на Синергон холдинг за шестте месеца на 2006 г. възлиза на 5.22 млн. лв. спрямо 1.7 млн. лв. за съответния период на миналата година. Повишението идва основно от реализираните приходи от дивиденти в размер на 4.55 млн. лв. при 162 хил. лв. преди година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във