Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа увеличението на капитала на Емка - Севлиево

Комисията за финансов надзор е вписала последваща емисия акции, издадена от Емка АД, Севлиево, съобщиха от надзора. Тя е в размер на 10 752 888 лева, разпределени в 10 752 888 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка. Книжата са издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 10 752 888 лева на 21 505 776 лева.
Решението за удвояване на капитала със собствени средства е взето от общото събрание на акционерите на фирмата за производство на кабели, провено на 1 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във