Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа увеличението на капитала на БАКБ

Комисията за финансов надзор вписва емисията акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от Българо-Американска кредитна банка АД, София, съобщиха от надзорния орган.


Тя е в размер на 12 066 588 лeва, разпределена в 12 066 588 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Дяловите книжа са издадени в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 12 624 725 лева на 24 691 313 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във