Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа новите акции на Костенец - ХХИ

Комисията за финансов надзор вписа емисия акции, издадени от Костенец -ХХИ АД в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 236 277 лв. на 1 042 593 лв., съобщиха от надзора. Тя е в размер на 806 316 лв., разпределена в същия брой обикновени акции с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка.


В средата на август Костенец-ХХИ АД съобщи, че дружеството е приключило успешно процедурата по увеличение на капитала си. В резултат на това са записани и платени нови акции на стойност 9 764 486.76 лева. Четири фирми и едно физическо лице са участвали в увеличението на капитала.


Разходите по публичното предлагане на фирмата са в размер на 17 100 лева.


Извънредното общо събрание на Костенец-ХХИ АД - Костенец (4KT), което се проведе на 4 септември, е освободило Николай Банев и Аплониус Атасио от Надзорния съвет на фирмата. За нов член на борда е избран Михаел Пьон.


На събранието са присъствали акционери с 65.01% от уставния капитал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във