Банкеръ Daily

Новини

КФН ВПИСА ХИМИМПОРТ КАТО ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор вписа Химимпорт АД като публично дружество, както и емисията ценни книжа в размер на 130 млн. лв., разпределени в същия брой обикновени акции, с номинална стойност от 1 лв. всяка. Емисията представлява съдебно регистрираният капитал на дружеството. Набраните средства в размер на 44.103 млн. лв. ще се използват за участие в увеличението на капитала на Централна кооперативна банка АД, както и за създаване на животозастрахователно, здравноосигурително дружество и взаимни фондове.
Основната сфера на дейност на Химимпорт е придобиването на дялови участия, преструктурирането и управлението на дъщерни дружества, учредяването на нови дружества и инвестирането в капитала и финансиране на дружества, в които Химимпорт участва.
Към края на първото полугодие на 2006 г. консолидираната печалба на холдинговото дружество възлиза на над 30 млн. лева. В групата влизат дружества като Централна кооперативна банка, ЗПАД Армеец, Хемус Ер, Проучване и добив на нефт и газ, Параходство Българско речно плаване, Слънчеви лъчи България и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във