Банкеръ Daily

Новини

КФН вписа емисия от акции, издадени от „Енергони” АД в размер на 547 313 000 лева

Комисията за финансов надзор вписа емисия от акции, издадени от „Енергони” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 547 313 000 лева, разпределени в 547 313 000 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев. Емисията е издадена в резултат на увеличение капитала на дружеството от 250 000 лв. на 547 563 000 лв., поради осъщественото преобразуване чрез вливане на „Роял Ресортс” АД и „Роял Инвестмънт” ЕАД в „Енергони” АД. (Преобразуването е одобрено с решение на Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, на 30 ноември 2009 г.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във