Банкеръ Daily

Новини

КФН разреши на Златен лев Холдинг да изплати дивидент за 2010 година

В Златен лев Холдинг АД е получено писмо от Комисията за финансов надзор, с което се прекратява забраната за изплащане на гласувания от проведеното на 1 юни редовно общо събрание на акционерите на дружеството дивидент.
Причината за санкцията е, че в дневния ред не е имало точка за разпределяне на неразпределената печалба от предходни години.
Дивидентът от 0.35 лв. на акция е формиран от неразпределената печалба от минали години, която е в размер на 1.88 млн. лв., и от печалбата за 2010 г., в размер на 391 хил. лева.
Съветът на директорите на дружеството е предприел стъпки за изпълнение решението на общото събрание на акционерите за изплащане на дивидента, което ще започне от 15 юли.
Лицата, чийто акции са на подсметка при инвестиционен посредник, ще си получат сумите чрез Централен депозитар АД.
Изплащането на дивидента за останалите акционерите ще се извършва в офиса на дружеството всеки работен ден. Получаването на дивидент е лично (срещу лична карта) или чрез представяне на изрично нотариално заверено пълномощно
Продължава изплащането и на гласуваните дивиденти за 2006 и 2007 г., като брутната сума и за двете години е по 0.10 лв. за една акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във