Банкеръ Daily

Новини

КФН разреши на „Капман Асет Мениджмънт” да организира и управлява договорен фонд „Капман Фикс”

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на управляващо дружество „Капман Асет Мениджмънт” за организиране и управление на договорен фонд „Капман Фикс”, който е с нискорисков профил. „Капман Фикс” ще реализира текущи доходи от инвестиции в банкови депозити, дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, и в по-малка степен, в акции. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Капман Фикс” и вписва фонда и емисията дялове в публичния регистър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във