Банкеръ Daily

Новини

КФН разрешение на ОББ Асет Мениджмънт АД да организира и управлява два договорни фонда

Комисията за финансов надзор издаде разрешение на ОББ Асет Мениджмънт АД, София, да организира и управлява два договорни фонда - по еврооблигации и по евроакции. Това съобщиха от регулатора.
Фондът ОББ Платинум Евро облигации е с нисък до умерен рисков профил и ще инвестира основно в дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в страни членки на ЕС. Фондът ОББ Премиум Евро акции е с умерен до висок рисков профил. ОББ Премиум Евро акции ще инвестира предимно в акции, деноминирани в евро, приети за търговия на регулираните пазари в страни членки на ЕС.
КФН потвърждава проспектите за публично предлагане на дялове на ДФ ОББ Платинум Евро облигации и на ДФОББ Премиум Евро акции и ги вписва в публичния регистър, както и емисиите дялове.
КФН е потвърдила проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от Соларпро Холдинг АД, гр. София. Емисията е в размер на 46 763 461 лева, съобщи още КФН. До търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации е допусната и Спектър Нет АД, гр. София, с облигации в размер на 4 250 000 евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във