Банкеръ Daily

Новини

КФН ПУСНА НОВА РУБРИКА В СВОЯТА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

От днес - 21 август, ИНТЕРНЕТ страницата на Комисията за финансов надзор се обогати с нова рубрика - „Статистика на капиталовия пазар, съдържаща подробни данни за пазара и участниците на него. „Динамичното развитие на капиталовия пазар обуславя необходимостта от актуална информация, която да бъде публична и леснодостъпна. Нашето желание е новата рубрика да се превърне в източник на информация за всички заинтересовани лица - анализатори, журналисти, инвеститори. Така коментира новият проект Димана Ранкова, заместник-председател на КФН. Според нея новата рубрика ще внесе систематичност в информационния поток и в крайна сметка ще подпомогне функционирането на ефективен и прозрачен капиталов пазар. Структурата на новата рубрика е съобразена със спецификата на пазара, като информацията е систематизирана в няколко подрубрики: Акционерни дружества със специална инвестиционна цел, „Колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества, „Инвестиционни посредници и БФБ-София и „Публични дружества и други емитенти на ценни книжа. Статистическите данни за всяка от горепосочените групи поднадзорни лица ще бъде обновявана на тримесечна база и попълнена с данни за предходни години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във