Банкеръ Daily

Новини

КФН ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТА НА ЕМИСИЯТА ОБЛИГАЦИИ НА БАЛКАНСТРОЙ АД

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на облигации, издадени от „Балканстрой АД, гр. Разлог. Емисията е в размер на 5 млн. евро, разпределени в 5 хил. броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност 1000 евро всяка. Емисията е с плаващ лихвен процент в размер на шестмесечен Euribor плюс 4%, с лихвени плащания на всеки шест месеца. Емисията е петгодишна, с дата на издаване - 07.03.2006 г., и падеж - 07.03.2011 година. Дружеството беше вписано като емитент в публичния регистър на КФН.
Балканстрой АД се занимава с проектиране, строителство и реконструкция на жилищни, търговски, административни и други обекти. Компанията членува в Българската строителна камара от 1997 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във