Банкеръ Daily

Новини

КФН ПОТВЪРДИ ПРОСПЕКТА НА ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ

Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, издадени от „ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ” АДСИЦ, гр. София, в размер на 1 454 208 броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 1.45 лв., които ще бъдат издадени в резултата от увеличение на капитала на дружеството. Вписва посочената емисия акции (в процес на емитиране) в публичния регистър.
Дружеството се управлява от СД в състав : Михаил Кръстев – Председател на СД, Филип Фотев - изпълнителен директор и Юрий Станчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във