Банкеръ Daily

Новини

КФН потвърди проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от „Еврохолд България” АД

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на Варшавската фондова борса на акции, издадени от bdquo;Еврохолд Българияrdquo; АД. Емисията е в размер на 108 643 712 лева, разпределени в 108 643 712 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във