Банкеръ Daily

Новини

КФН отписа емисията облигации, издадени от Метизи

Емисията ценни книжа, издадена от Метизи АД, Роман се отписва от регистъра, воден от надзорния орган, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Това е станало с решение, подписано от Ралица Агайн-Гури, заместник-председател на Комисията за финансов надзор.
Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на издадени от
Емисията облигации, издадена от Метизи беше в размер на 2 млн. лева, разпределени в 2 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка. Срокът на облигационния заем беше 36 месеца, с ISIN код BG2100003073, а падежът му - на 21 февруари 2010 година.
Метизи се занимава с производство на стоманени телове, въжета и изделията от тях, на проводници, вътрешно и външнотърговска, складова, спедиционна дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във