Банкеръ Weekly

Новини

КФН отне лиценза на ЕЛАРГ ФЗЗ

На своето заседание днес (24 юли) Комисията за финансов надзор отне издадения на ЕЛАРГ фонд за земеделска земя АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.


Прекратяването на дейността на фонда във връзка с постъпило заявление от ЕЛАРГ фонд за земеделска земя.


Дружеството свиква на 3 септември извънредно общо събрание на акционерите си, на което ще се вземе решение за продажбата на притежаваните от фонда земеделски земи, в размер на 179 855.27 дка, на софийската фирма Ромфарм Компани ООД. Сделката ще стане при цена от 89 927 636.50 лв., или по 500 лв. на декар.


Купувачът се занимава с търговия на едро с фрмацевтични стоки, медицинска техника и апаратура.

Facebook logo
Бъдете с нас и във