Банкеръ Daily

Новини

КФН ОПРЕДЕЛИ МИНИМАЛНА ДОХОДНОСТ ОТ 0,64% НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

Комисията на финансов надзор определи минимална доходност в размер на -0.64 % на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове. Това съобщиха от пресслужбата на комисията. За професионалните пенсионни фондове( ППФ) за същия период е определена минимална доходност в размер на -1.56 % на годишна база. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислен на годишна база, е 2,36%, а за ППФ съответно е 1,44%. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. От изчислените данни се вижда, че въпреки разпределянето на инвестициите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в разнообразни активи, доходността е повлияна от спадащите цени на финансовите пазари. Универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОД ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-България АД, е постигнал доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Възприетите регулации за минимална доходност не гарантират постигането на положителна доходност за осигурените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Тяхната основна цел е да минимизират риска от относителни загуби на осигурените лица вследствие на значителни негативни отклонения на доходността на фонда в който се осигуряват спрямо среднопретеглената доходност на всички фондове от съответния вид.

Facebook logo
Бъдете с нас и във