Банкеръ Daily

Новини

КФН ОПРЕДЕЛИ ГОДИШНАТА БАЗА НА ПЕНСИОННИТЕ ФОНДОВЕ

КФН определи минимална доходност в размер на 7.73% на годишна база от управлението на активите на универсалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.09.2005 г. до 28.09.2007 г.
За професионалните фондове за същия период е определена минимална доходност в размер на 8.25% на годишна база. Универсалният пенсионен фонд, управляван от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД, е постигнал доходност, по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок, съобщиха от Комисията за финансов надзор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във