Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА КАПИТАЛА НА ИХ БЪЛГАРИЯ

Потвърден е и проспектът за публично предлагане на издадената от Индустриален холдинг България емисия акции в размер на 17 502 693 лв., разпределени в същия брой обикновени безналични акции с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 2.40 лв. всяка. Емисията ще бъде издадена в резултат на увеличаване капитала на дружеството.
На проведено на 29 август Извънредно общо събрание на акционерите на холдинга през август взе решението за увеличаване на капитала на дружеството от 26 254 040 лв. до 43 756 733 лева. Срещу всяка съществуваща акция ще се издаде едно право, а всеки 3 права дават възможност за записване на 2 нови акции по емисионна стойност 2.4 лева всяка. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 15 млн. акции. Последната дата за сключване на сделки с акции на ИХ България на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да участва в увеличението на капитала, беше 10 септември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във