Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОСПЕКТА НА ТРЕЙС ГРУП ХОЛД

Комисията за финансов надзор одобри проспекта за първично публично предлагане на 200 000 акции от увеличението на капитала на „Трейс Груп Холд”. Книжата с номинал 1 лев ще бъдат предложени на фиксирана емисионна цена от 110.50 лв. за брой. Дружеството ще увеличи капиталът си от 2 млн. лв. на 2 200 000 лв., в случай че бъде записана цялата емисия. Ако броят на заявените акции надхвърли предложеното количество, всяка от подадените заявки ще бъде удовлетворена пропорционално, според обема на свръхзаписването. Мениджър на емисията е ИП „Сомони Файненшъл Брокеридж”.
Очакваната максимална нетна сума на приходите от публичното предлагане е 22 003 170 лв. Те ще осигурят външно финансиране за растежа на компанията, а статутът й на публично дружество ще повиши нейната популярност сред инвеститорите и обществото като цяло, става ясно от проспекта. С 14 млн. лв. от новопостъпилите средства ще бъдат закупени модерни машини и съоръжения на водещи световни производители. С други 3.5 млн. лв. ще бъдат развивани материалните бази на дружествата. Останалите средства ще се реализират за увеличаване на дяловото участие в дружества, в които холдингът е съсобственик, или за придобиването на нови фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във