Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ТБ ЦКБ

Проспектът за публично предлагане от Централна кооперативна банка е за емисия акции в размер на 10 394 397 лв., разпределени в същия брой акции, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност 7.2 лв. всяка. Решението за увеличението е взето от управителният съвет на банката, след упълномощаване от общото събрание на акционерите. Ще бъдат издадени общо 72.76 млн. права, какъвто е броят на акциите на дружеството в момента, като седем права ще дават възможност за записване на една акция. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 5.197 млн. акции. Борсовият член, който ще обслужва увеличението на капитала, е инвестиционния посредник Реал Финанс АД. Право да участват в увеличението на капитала имат само лицата, придобили акции към 13 юли 2007 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във