Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОСПЕКТ ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ АН АКЦИИ НА ЕТРОПАЛ

На свое заседание на 22 октомври 2007 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за вторично публично предлагане на акции, издадени от Етропал АД, Етрополе. Емисията е в размер на 5 млн. лв., разпределени в същия брой акции с номинална стойност от 1 лв. всяка, представляващи съдебнорегистрирания капитал на дружеството.
Етропал АД е водеща фирма в производството на медицински изделия за еднократна употреба. Дружеството е част от икономическата група на Еврохолд България АД, което притежава 93.71% от капитала на предприятието. Емитентът има 10 дъщерни дружества, в шест от които има 100% участие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във