Банкеръ Daily

Новини

КФН ОДОБРИ ПРОМЯНА В УСТАВА НА ЕКСПАТ ИМОТИ

Комисията за финансов надзор одобри промяна в устава на „Експат имоти” АДСИЦ, София, гласувани на проведеното на 08.05.2008 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Измененията са свързани с вписването на увеличения капитал на дружеството от 500 000 лева на 2 000 000 лева и с промени в правомощията и задълженията на Съвета на директорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във