Банкеръ Daily

Новини

КФН НЕ ОДОБРИ ПРОСПЕКТА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА БИК БЪЛГАРСКА ИЗДАТЕЛСКА КОМПАНИЯ

На своето заседание на 5 декември Комисията по финансов надзор е отказала да одобри проспекта за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от БИК Българска издателска компания АД, София.
Мотивите се основават на неотстранените непълноти и несъответствия в проспекта, както и наличие на възможност да бъдат нарушени правата и интересите на потенциалните инвеститори според представената в проспекта информация.
Компанията планираше листване на БФБ-София АД чрез набиране на капитал.
БИК – Българска издателска компания е създадена през 1997 г. с предмет на дейност издаване на списания и други периодични издания.
Капиталът от 2.635 млн. лв. е разпределен между група физически лица, които държат 10% от акциите с право на глас и Антоанета Пеева Железкова с 89 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във