Банкеръ Daily

Новини

КФН не одобри проспекта на Хиберния Витела за издаване на облигации

Комисията за финансов надзор е отказала да одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от Хиберния Витела АД - Сливен, съобщиха от надзорния орган.
Според комисията заради влошено финансово състояние на дружеството съществува опасност то да не изпълни изцяло и своевременно задълженията си към облигационерите и по този начин да застраши интересите на инвеститорите.
Предметът на дейност на фирмата е свързан с търговско посредничество с разнообразни стоки. Капиталът й е в размер на 50 хил. лева, разпределни в 500 броя акции на приносител по 100 лв. всяка. Норт Клуб контролира 70% от общия капитал, а Стефан Димитров Димитров държи останалите 30% от книжата с право на глас.
Дружеството участва като собственик в капитала на Маркели ЕАД - Казанлък (производство на мляко и млечни продуктии) и във Витела България ЕООД (търговия на едро с мляко, млечни продукти, яйца, хранителни масла и мазнини).

Facebook logo
Бъдете с нас и във