Банкеръ Daily

Новини

КФН издаде временна забрана на търгово предложение към акционерите на България 29

Комисията за финансов надзор е наложила временна забрана на търгово предложение от Албена инвест - холдинг АД, Балчик за закупуване чрез инвестиционния посредник Булброкърс ЕАД на акции на България - 29 АД, София от останалите акционери на дружеството.
По-голяма част от дъщерните и асоциирани дружества на бившия приватизационен фонд развиват дейност в областта на недвижимите имоти, а няколко фирми имат специализация в секторите на туризма, транспорта, машиностроенето.
Предметът на дейност на България 29 е свързан с подготовка на памук за предене и производство на памучни и тип памучни прежди.
По 40 стотинки дивидент на акция раздаде на акционерите си Албена Инвест Холдинг за 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във