Банкеръ Daily

Новини

КФН ГЛОБИ ТРИ ИНВЕСТИЦИОННА ПОСРЕДНИКА

В резултат от приключени проверки на Варненски инвестиционен посредник (ВИП 7) АД, Булекс инвест АД и Реал финанс АД са установени нарушения на Закона за пазара на финансови инструменти (ЗПФИ), съобщиха от Комисията за финансов надзор.
Съставен е един акт за установяване на административно нарушение на на ВИП 7 и по четири на останалите два посредника.
Нарушенията се отнасят до смесването на собствени с клиентски парични средства. С цел съобразяване дейността им с изискванията на Наредба № 38 и Наредба № 35 надзорният орган е отправил препоръки.
При проверка на дейността на ТБ Сосиете Женерал Експресбанк АД, Варна, не са установени нарушения на ЗППЦК, ЗПФИ и подзаконовите нормативни актове по прилагането на ЗПФИ. С цел съобразяване дейността на банката с изискванията на Наредба № 38 при извършване от дружеството на попечителски услуги по ЗПФИ, на инвестиционния посредник са отправени препоръки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във