Банкеръ Daily

Новини

КФН е вписала емисията варанти, издадени от Инвестор.БГ

Комисията за финансов надзор е вписала емисията варанти, издадени от Инвестор.БГ АД с цел търговия на регулиран пазар, съобщиха от пресцентъра на контролния орган. Тя е в размер на 79 963 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми варанти с емисионна стойност 4 лв. всеки. Книжата дават право на титулярите на варантите да упражнят в петгодишен срок правото си да запишат съответния брой акции от базовия актив на варантите по емисионна стойност 12.40 лв. на акция, които Инвестор.БГ ще издаде при последващо увеличение на капитала си. АД. На 11 август тази година КФН потвърди проспект за публично предлагане на емисия варанти, които ще бъдат издадени от дружеството.
В тазгодишната класация на консултантската агенция Делойт за най-динамично развиващите се технологични компании в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) Fast 50 интернет компанията Инвестор.БГ е класирана на пето място. Така тя се придвижва с едно място нагоре спрямо шестата си позиция през 2009-а с реализираните 1 633% ръст на приходите за последните пет години (2005-2009).
Още четири български фирми влизат в класацията на Делойт (при пет през миналата година). Освен Инвестор.БГ другите са софтуерната компания Телерик (17-та с 646% ръст за последните пет години), E-CARD ООД (39-а с 317% ръст) и Интер Консулт България (42-а с 293% ръст).

Facebook logo
Бъдете с нас и във